The Green Oaks klimapolitik

Klimapolitik

SELV EN DRÅBE…
DERFOR HAR VI EN KLIMAPOLITIK

Klimapolitik er måske et stort ord at bruge for en lille virksomhed som The Green Oak. Men vi er bevidste om, at selvom vi er små, så kan vi godt være nogle, der skubber udviklingen og innoverer på området. For selv en dråbe spreder ringe i vandet.

Alle produkter belaster klimaet. Det kan vi ikke komme udenom. Men vi har et inderligt ønske om, at de produkter, som The Green Oak står bag, belaster klimaet langt mindre end de produkter, som forbrugerne ellers ville kunne have valgt. Derfor har vi en klimapolitik, som vi bruger i vores hverdag.

FN’S VERDENSMÅL

I 2015 vedtog FN’s medlemslande verdensmålene for bæredygtig udvikling, som gælder frem til 2030. Der er med FN’s 17 verdensmål lavet nogle fælles delmål og indikatorer, som viser, hvilke områder det er vigtigt at have fokus på for at blive mere bæredygtige.

Disse støtter vi afgjort op omkring. Derudover træffer vi mange valg for at sikre, at vi kan sælge vores produkter med stolthed, og at forbrugerne kan købe vores produkter med god samvittighed. Du kan læse nærmere i nedenstående, hvordan The Green Oak bruger FN’s verdensmål i sin klimapolitik.

VERDENSMÅL 6: RENT VAND OG SANITET

The Green Oaks klimapolitik rent vand

Vi skal passe på vores drikkevand.
En af måderne, hvorpå vi gør dette, er ved kun at have økologiske drikkevarer.
Når man benytter økologiske råvarer, er det også en garanti for, at der ikke er benyttet pesticider ifm. dyrkningen af disse. Dette er med til at passe på vores grundvand. Læs evt. mere her.
Derudover arbejder vi for at begrænse vandspild i produktionen og har fokus på at minimere forurening, så vores drikkevand holdes så rent som muligt.

VERDENSMÅL 9: INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

The Green Oaks klimapolitik industri og innovation

Vi træffer mange valg, der alle har til hensigt, at vi belaster klimaet mindre.
Når vi producerer vores sodavand, arbejder vi imod, hvordan produktionen kan blive mere bæredygtigt ved at minimere CO2 udledning og benytte så ren og miljøvenlig teknologi som muligt. Derfor bruges der i høj grad grøn energi fra vindmøller i vores produktion suppleret med naturgas og solceller.
Derudover tager vi altid stilling til hvor bæredygtige og klimavenlige, de forskellige valg vi træffer, er i forbindelse med udvikling og lancering af nye produkter.

VERDENSMÅL 12: ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

The Green Oaks klimapolitik ansvarligt forbrug og produktion

Vores emballage kører fortrinsvist i et cirkulært system. Det skyldes, at vores produkter indsamles via Dansk Retursystem, der sorterer og sælger de forskellige emballagetyper videre. Vores emballagetyper har et stort indhold af genbrugsmaterialer og vi ønsker at have et beskedent brug af nyproducerede emballagetyper.
Alle vores varer er økologiske, hvilket også er en garanti for, at der er taget miljømæssige hensyn i hele processen.
Vi sørger for at have en miljømæssig og forsvarlig håndtering af affald og sorterer vores affald, så det kan genbruges bedst muligt.

VERDENSMÅL 15: LIVET PÅ LAND

The Green Oaks klimapolitik livet på land

Her har vi ikke en direkte indflydelse, da det ikke er inde for vores arbejdsområde at bevare skove og økosystemer. Men hos The Green Oak har vi valgt at være medlem af Plant et Træ’s støttekreds: Træernes venner. Derudover støtter vi også organisationen med midler, så de kan plante flere træer. Du kan læse mere om det her.

VI ER PÅ EN REJSE

Der er ingen tvivl om, at de valg, vi træffer nu, vil påvirke kloden fremover. Derfor er det så vigtigt, at vi åbent snakker omkring de tilvalg og fravalg, som ligger bag vores beslutninger.

Hos The Green Oak har vi valgt, at vi kun har økologiske drikkevarer. Når man har med økologiske varer at gøre, så ved man, at der er tale om rene og naturlige varer, hvor der ikke er brugt sprøjtemidler og tilsætningsstoffer. Der er passet godt på miljøet og naturen i forbindelse med dyrkning af råvarerne, og selve produktet er færdigproduceret uden brug af alt det kunstige. Du kan læse mere omkring økologi her.

The Green Oak vælger sine leverandører ud fra, hvordan de lever op til vores klimapolitik. Samtidig presser vi konstant på i forhold til at påvirke vores leverandører i en endnu mere bæredygtig retning

Vi er på en rejse, og der er stadig meget, som man kan gøre. Men vi er stolte af de tiltag, vi allerede har truffet, som er med at belaste klimaet mindre. Samtidig er vi meget bevidste om, at vores krav skal til stadighed øges efter en konstant søgen mod at være den mindst mulige belastning for klimaet. Vi søger derfor hele tiden viden omkring, hvad der er af nye muligheder, så vi kan efterspørge det ved vores leverandører og samarbejdspartnere. Målet er at være så bæredygtig som muligt og være med til at sætte nye standarder for økologisk sodavand.